vakantiewoningen in de Dordogne

Home
Laussac
Le Penot
Saint-Aubin
Viralet
Literatuur
Voorwaarden
Sitemap
Contact
www.coenvanuhm.blogspot.nl
LE PENOT, LAUSSAC, VIRALET en SAINT-AUBIN Huur- en betalingsvoorwaarden.
 

Huur- en Betalingsvoorwaarden inzake de huur van een in de hierbij behorende huurovereenkomst nader omschreven vakantiewoning, gelegen in de Dordogne, Frankrijk.

1.
De huurovereenkomst is tot stand gekomen indien de door huurder ondertekende huurovereenkomst door verhuurder is ontvangen. Door ondertekening van deze huurovereenkomst verklaart huurder de daarin omschreven woning gedurende de overeengekomen periode te huren en akkoord te gaan met de hierna uiteengezette huur- en betalingsvoorwaarden.

2.
Boekingen zijn mogelijk voor een periode van minstens één week. De huurperiode begint in principe op zaterdag 16.00 uur en eindigt op zaterdag 10.00 uur. Van dit schema kan worden afgeweken indien daartoe schriftelijk andere dagen en/of tijden voor begin en/of einde van de huurperiode door huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

3.
Indien door overmacht de huurwoning vóór het begin van of tijdens de huurperiode onbewoonbaar dan wel moeilijk bewoonbaar is geraakt, dan restitueert verhuurder een evenredig deel van de betaalde huursom ter vervanging van gederfd woongenot. Tevens zal verhuurder desgewenst bemiddelen bij het vinden van een verblijfsalternatief. Verhuurder is echter niet aansprakelijk voor verdere schade, van welke aard dan ook, die door overmacht is ontstaan. Hieronder worden omstandigheden begrepen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het verblijf in de vakantiewoning, zoals brand, overstroming, abnormale regenval, storm, stankoverlast, waterleiding- en elektriciteitsstoring en overige invloeden van buitenaf.

4.
De kosten voor gebruik van water, gas en elektriciteit zijn bij de huurprijs inbegrepen.

5.
Betaling van de huursom vindt plaats in twee termijnen, met uitzondering van de situatie zoals vermeld onder punt 7 van deze voorwarden:

5.1.
De eerste betaling bedraagt 50% van de totale huurprijs, zoals vermeld op de huurovereenkomst. Deze dient binnen 14 dagen na dagtekening van de ondertekende huurovereenkomst te worden overgemaakt op IBAN NL60ABNA0597190941 ten name van Coen van Uhm, Groningen.

5.2.
De resterende 50% van de huursom dient 14 dagen voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn op de onder punt 6.1. genoemde betalingswijze.

6.
Bij een overeenkomst welke minder dan 14 dagen vóór aanvang van de overeengekomen huurperiode is aangegaan dient de volledige huursom binnen 7 dagen na dagtekening van de ondertekende huurovereenkomst te worden voldaan op de onder punt 6.1. genoemde bankrekening.

7.
Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt geadviseerd. Deze vergoedt allerlei kosten die zich voordoen indien huurder genoodzaakt is zijn vakantie te annuleren dan wel af te breken.

8.
De vakantiewoning is goed gemeubileerd; de keuken is naar behoren geoutilleerd; er zijn voldoende dekens voor de aanwezige bedden. Huurder dient zelf voor linnengoed (lakens, slopen, hand- en theedoeken) te zorgen.

9.
De vakantiewoning wordt huurder schoon aangeboden. Hij laat deze bij vertrek in goede en nette staat achter.

10.
Schade in, rond en/of met betrekking tot de gehuurde woning dient de huurder aan de eigenaar door te geven. Het betreffende telefoonnummer zal u bij gelegenheid (zie punt 11) worden meegedeeld.

11.
Nadat de volledige huursom is voldaan ontvangt huurder via de mail een reisroute van Nederland naar de uiteindelijke vakantiebestemming plus eenduidige informatie over de plaats waar de huissleutel in ontvangst genomen kan worden. Daarbij wordt tevens overige relevante informatie vertrekt.

Klik hier en download de Voorwaarden als Word document

   

By MartiniStad 2004
Over de vakantiewoning De omgeving van  en route naar de woning Laussac Bekijk de imgeving met Googlemaps Een plattegrond van de vakantiewoning in Laussac Klik voor informatie over huren en periode Over de vakantiewoning De omgeving van  en route naar de woning Le Penot Bekijk de imgeving met Googlemaps Een plattegrond van de vakantiewoning Le Penot Klik voor informatie over huren en periode Over de vakantiewoning De omgeving van  en route naar de woning Saint-Aubin Bekijk de imgeving met Googlemaps Een plattegrond van de vakantiewoning Saint-Aubin Klik voor informatie over huren en periode Over de vakantiewoning De omgeving van  en route naar de woning Viralet Bekijk de imgeving met Googlemaps Een plattegrond van de vakantiewoning Viralet Klik voor informatie over huren en periode